Տեղամասերը որտեղ գերազանցվել են (քվեարկության նշված ժամանակներով) հաշվարկված արագությունները, մեկ ընտրողի համար գրանցման միջին ժամանակը նշված է կարմիր գույնով:
Երեք Ժամվա ընթացքում ընտրողների անընդհատ հոսքի դեպքում տեղամասում մեկ ընտրացուցակում յուրաքանչյուր ընտրողի գրանցման հնարավոր նվազագույն միջին ժամանակը հաշվարկված է 44 վայրկյանի համար: 1000 -ից ավել ընտրողներով տեղամասերում երկու ցուցակով 44 վայրկյանում կարող են քվեարկել 2 ընտրող: Քվեարկության վրա մեկ ընտրողի ծախսած ժամանակը մոտավորապես հաշվակվել է 44 վարկյան: Տեղամասի թողունակությունը   Կարդալ քվեարկության կարգի մասին...
   Առանձնացված են միջինը 1 ընտրողի քվեարկության վրա ծախսելու 44 վայրկյանի համար 3 ժամում մեկ ցուցակով մոտ 245 և ավելի, իսկ երկու ցուցակով մոտ 490 և ավելի մասնակցություն արձանագրած տեղամասերը: Միջին հնարավոր 1 ընտրողի քվեարկության համար ծախսած ժամանակից պակաս միջին հնարավոր 44 վարկյաների փոխարեն դաշտում լրացնել ձեր կարծիքով կամ ձեր չափած այն ֆիզիկապես նվազագույն հնարավոր ժամանակը վարկյաններով, որը կարող է ծախսվել ըստ սահմանված կարգի մեկ ընտրողի գրանցման համար: Նկատի է առնված, որ 2 ստորագրացուցակների սեղաններով տեղմասի թողունակությունը ըստ ինքնաբերաբար հաշվարկվող և էջում առանձնացվող սխեմայի 2 անգամ գերազանցում է մեկ ցուցակով տեղամասի թողունակությանը:
Այն տեղամասերը` որտեղ ընտրությանը մասնակցած ընտրողների թիվը մեծ է ընտրողների թվի նշված տոկոսից, առանձնացնելու համար դաշտում լրացնել տոկոսի թիվը
>%
<%


Լրացնել MIN-MAX ընտրողների թվերը դրանց պայմաններին համապատասխանող տեղամասերն առանձնացնելու համար:

Տեղամասին վերաբերող գրաֆիկը դիտելու համար սեղմեք համապատասխան տողի վրա
      elections.am կայքում հրապարակված մասնակցության վերաբերյալ տվյլաները, որոնք ներբեռնվել են համապատասխան ժամերին
11:00, 14:00, 17:00, 20:00,

Ուշադրություն՝ 1 ընտրող 44 վայրկյանում արագությամբ՝ գրանցման ցուցակների մեկ սեղանով տեղամասում 3 ժամում առավելագույնը մոտ 245 ընտրողներից, իսկ 2 ընտրացուցակով տեղամասում 3 ժամում 490 ընտրողներից, կամ որ նույնն է՝ տեղամասերի ֆիզիկապես թողունակություններից ավելի մասնակցություն հնարավոր կլիներ, եթե հերթի բոլոր ընտրողներին գրանցեին առանց անձերն հաստաստող փաստաթղթերը ստուգելու, առանց ընտրողի համապատասխան տողը փնտրելու, ստորագրությունները ցուցակի ոչ համապատասխան տողերում դնելով, ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթի ոչ ճիշտ, պատահական տվյալներ լրացնելով կամ լցոնումներ իրականացնելով ու կեղծ ստորագրություններ ավելացնելով ցուցակներում:
Քվեարկության ժամանակը չշփոթել գրանցման ժամանակի հետ: Տեղամասերի ֆիզիկապես հնարավոր թողունակությունները հաշվելու, դրանցից ավելի քվեարկություններ արձանագրած տեղամասերի տվյալները պարզելու համար վերցվում է մեկ ընտրողի՝ քվեարկության միջին նվազագույն ժամանակից փոքր, մեկ ընտրողի համար համապատասխան տեղամասի միայն ընտրողների ցուցակում գրանցման ու քվեաթերթիկի տրամադրման միջին նվազագույն ժամանակը: Տեղամասի թողունակությունը, տեսականորեն հաշվարկվել ու գործնականում օրինակներով ցույց է տրվել Հայաստանի 2012-2013 թթ. ընտրությունների էլեկտրոնային մոնիթորինգ" գրքույկում էջ 10-14
Print


Թվերը ըստ elections.am Տեղամաս 107   Ընտրող 177451   Մասնակից 125439 -   % 70.69
Մասնակից 8:00 11:00 19544 -  Մասնակից 11:00 14:00 34920 -  Մասնակից 14:00 17:00 37490 -  Մասնակից 17:00 20:00 33485