Սլաքը պահելով գրաֆիկի համապատասխան կետում կերևա ստույգ թվերը և ընտրողների տոկոսները բնակչության թվերից: