Տեղամասի քվեարկության մասնակցությունը, արագությունը 2017
Ընտրատարածք
Տեղամաս
Բնակավայր

2017 թիվ MIN:
MAX:

2017 թիվ
Ընտրա
տարածք
Տեղամաս Ընտրողների
թիվը 20:00-ի
տվյալներով
2587707
Մասնակից 
8:00-20:00
1574947
վերջնական ատվյալներով
1575039
  Մասնակից. 
 %-ը  60.86 %
Մասնակից  8:00-11:00
ընդհանուր 344714
Տեղամասի քվեարկության միջին արագություն
8:00 - 11:00
Մասնակից
11:00-14:00
ընդհանուր
452052
Տեղամասի քվեարկության միջին արագություն
11:00-14:00
Մասնակից
14:00-17:00
ընդհանուր
452052
Տեղամասի քվեարկության միջին արագություն
14:00-17:00
Մասնակից
17:00-20:00
ընդհանուր 257011
Տեղամասի քվեարկության միջին արագություն
17:00-20:00
Որևէ 3 ժամվա ընթացքում առավելագույն մասնակցութ. Որևէ 3 ժամվա ընթացքում միջին նվազագույն արագությունը Բնակավայր