Տեղամասի քվեարկության մասնակցությունը, արագությունը 2021
Ընտրատարածք
Տեղամաս
Բնակավայր

2021 թիվ MIN:
MAX:

2021 թիվ
Ընտրա
տարածք
Տեղամաս Ընտրողների
թիվը 20:00-ի
տվյալներով
2592479
Մասնակից 
8:00-20:00
1260840
վերջնական ատվյալներով 1260601
  Մասնակից. 
 %-ը  48,63 %
Մասնակից
8:00-11:00
ընդհանուր
201250
Տեղամասի քվեարկության միջին արագություն
8:00 - 11:00
Մասնակից
11:00-14:00
ընդհանուր
434805
Տեղամասի քվեարկության միջին արագություն
11:00-14:00
Մասնակից
14:00-17:00
ընդհանուր
388947
Տեղամասի քվեարկության միջին արագություն
14:00-17:00
Մասնակից
17:00-20:00
ընդհանուր 235838
Տեղամասի քվեարկության միջին արագություն
17:00-20:00
Որևէ 3 ժամվա ընթացքում առավելագույն մասնակցութ. Որևէ 3 ժամվա ընթացքում միջին նվազագույն արագությունը Բնակավայր