Տեղամասերի քվեարկության մասնակցությունները, արագությունները 2017,2018,2021

Վերլուծություններ » Տեղամասերի քվեարկության մասնակցությունները, արագությունները 2017,2018,2021

elections.am կայքում հրապարակված մասնակցության վերաբերյալ տվյալները, որոնք ներբեռնվել են համապատասխան ժամերին
2021թ. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
2018թ. 11:00 , 14:00 , 17:00 , 20:00
2017թ. 11:00, 14:00, 17:00, 20:00« Վերադարձ